Dr. Pusztavári Andrea
Cím:
1114 Budapest, Bartók Béla út 72. I/1.

XI. kerület 6. számú székhely
székhelykód:11070

Tel.:
+36 (1) 279 1811
+36 (1) 279 1812
+36 (1) 279 1813
E-mail:
pusztavari@mokk.hu
pusztavari@pusztavari.hu
pusztavari.andrea@kozjegyzo.hu
Nyitvatartás

H-Cs.: 09:00-16:00
Péntek: 09:00-13:00
Szombat és Vasárnap: Zárva

Adószám:

26783918-1-43

Számlaszám:
UniCredit Bank Zrt.
10918001-00000107-81920008
IBAN:
HU78 1091 8001 0000 0107 8192 0008
SWIFT:
BACXHUHB

Általános közzéteteli lista

Dr. Pusztavári Andrea

Közjegyzői Irodája

Leggyakrabban előforduló közjegyzői eljárások

Arra kérjük kedves ügyfeleinket, hogy minden esetben hozzanak magukkal érvényes és sérülésmentes, személyazonosság igazolására alkalmas okmányt(személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), illetve lakcímkártyát is.

Névaláírás hitelesítést végzünk természetes személyek részére, továbbá gazdasági társaságok, civil szervezetek vezető tisztségviselői számára. Civil szervezetek esetében az ügyfél hozza magával a létesítő okiratot (alapszabály, alapító okirat) illetve azt a jegyzőkönyvet, amelyben vezető tisztségviselővé választották meg.

A közjegyző az eredeti okiratról készíti el a hiteles másolatot. A másolat hitelesítés díját az eredeti okirat oldalai alapján kell számítani, abban az esetben is, ha az eredeti okirat oldalának mérete lényegesen kisebb, mint az A4 méret. Elektronikus hiteles másolat készítésére irányuló igény esetén erről minden esetben tájékoztassa a közjegyzői irodát.

Névaláírás hitelesítés

Másolat hitelesítés

Banki szerződésekről és bérleti szerződésekről készítendő egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatokhoz minden esetben az ügyfél hozza magával az aláírt banki szerződés, illetve bérleti szerződés eredeti példányát, melyről másolatot készítünk, és az eredetit az ügyfélnek visszaadjuk. Minden más okirathoz telefonon kérjen időpontot személyes konzultációra.

Végrendeletek ügyében kétféle módon működik közre a közjegyző. Az egyik lehetőség, hogy közjegyzői okiratba foglalja a közjegyző a végrendeletet, tehát a végrendeletet a közjegyző készíti el (közvégrendelet). A másik lehetőség, amikor a közjegyző az ügyfél által megírt magánvégrendeletet letétbe veszi. Mindkét esetben a közjegyző a végintézkedés tényét bejelenti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Végintézkedések Központi Nyilvántartásába.

Szeretném kiemelni, hogy a közjegyző már fő szabályként tárgyaláson kívül adja át a hagyatékot, EZÉRT NE VÁRJA A HAGYATÉKI TÁRGYALÁST. Tárgyalást akkor tart a közjegyző, ha végintézkedés maradt az örökhagyó után, vagy az ügy bonyolultsága indokolja. Ha kizárólag az örökhagyó nevén van nyilvántartva valamilyen vagyontárgy (pld. bankszámla, gépjármű) a házastárs nyilatkozzon, van-e házassági vagyonközösségi igénye, az örököstársak pedig arról, hogy ezt az igényt elismerik-e. A közjegyző a házassági vagyonközösségi igénnyel nem érintett hagyatékot adja át az örökösök teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata alapján (pld. törvényes rend szerint). Az örökösök un. osztályos egyezséget is köthetnek az eljárásban, melynek során a hagyatéki vagyontárgyakat elosztják egymás között a közös tulajdon elkerülése végett. Egyéb fontos információkról tájékozódjon a MOKK honlapján.

Közjegyzői okirat

Végrendelet

Hagyatéki eljárás

Hivatkozások

Időpontfoglalás

Név
Telefonszám
E-mail cím
Tárgy